Genel Müdürümüz Göksal Güngör, İTÜ İşletme Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Şebnem Burnaz’ın online Executive MBA dersine konuk oldu. Küresel pazarlarda rekabet avantajları ve sürdürülebilirlik konularının işlendiği derste, küresel pazarlarda rekabetteki tecrübelerimiz ile kurum stratejimizin temel unsurlarından ve ana değerlerimizden biri olan sürdürülebilirlik üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleşti.
#GeleceğiBirlikteŞekillendiriyoruz #BizBirlikteGüçlüyüz

Our General Manager Göksal Güngör, attended the online Executive MBA lecture of Prof. Dr. Şebnem Burnaz of Istanbul Technical University as a guest speaker. The main topic of the class was Competitive Advantages in Global Markets and Sustainability, where a fruitful exhange about our experiences in competition in global markets, as well as sustainability as a part of our corporate strategy and as one of our core values, took place. #CreatingTheFutureTogether #StrongerTogether

Alüminyum folyo ışığı ve kızıl ötesi ısıyı %98 oranda yansıtması sayesinde izolasyon malzemelerinde yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlar. İyi yalıtım, yakıt kullanımını azaltma gücüne sahiptir. Ne kadar yakıt tasarrufu yaparsak, gelecek nesillere de o kadar temiz bir çevre bırakabiliriz. #GeleceğiBirlikteŞekillendirelim

Aluminium foil reflects 98% of light and infrared light and therefore provides high energy savings in insulation applications. Good insulation reduces fuel consumption. Through consuming less resources, we could provide a cleaner environment for future generations. #CreatingTheFutureTogether

Assan Demir Sac San. A.Ş.

Bozulmuş veya tahrip olmuş ekosistemlerin kurtarılmasına yardımcı olmanın yanı sıra hala sağlam olan ekosistemleri korumak anlamına gelen ekosistem restorasyonu, Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın 2021 Dünya Çevre Günü’nde teması olarak belirlendi. Biz de “Florada kesinlikle korunması gereken türler” arasında yer alan “Amsonia Orientalis - Mavi yıldız” bitkisini Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nün iş birliğiyle doğaya kazandırdık. Farklı bitki türlerini de doğaya kazandırarak projemizi sürdürecek ve yaşanılabilir bir geleceğe katkıda bulunmaya devam edeceğiz. #GeleceğiBirlikteŞekillendiriyoruz #BİZBirlikteGüçlüyüz

Ecosystem restoration, which means preserving ecosystems that are still intact as well as helping to save degraded or destroyed ecosystems, was determined as the theme of the United Nations Environment Program on World Environment Day 2021. We reintroduced the "Amsonia Orientalis - Blue Star" plant, which is among the "species that should definitely be protected in the flora", back to nature, in cooperation with Kocaeli University Biology Department. We will continue to save more plant species from extinction and to contribute to a sustainable future. #CreatingTheFutureTogether #StrongerTogether

Assan Demir Sac San. A.Ş.

Assan Demir Sac San. A.Ş.

Genel Müdürümüz Göksal Güngör, DataExpert ve Fortune Türkiye tarafından online olarak düzenlenen CHRO Summit 2021 etkinliğine konuk oldu. Güngör, pandemi ile gelen dönüşüm zorunluluğu ve sonrası panelinde; uzun vadeli şirket stratejileri ile COVID-19’un Assan Alüminyum ve global alüminyum sektörüne etkilerini, şirketimizin sürdürülebilirlik vizyonunu vurguladı.
#GeleceğiBirlikteŞekillendirelim #CHROSummit2021

Our General Manager Göksal Güngör attended the CHRO Summit 2021 event organized online by DataExpert and Fortune Turkey, as a guest speaker. In the panel, he emphasized the necessity of change and transformation that came with the pandemic; the long-term company strategies and the effects of COVID-19 on Assan Aluminyum and the global aluminum industry, and our visions of sustainability.
#CreatingTheFutureTogether

ISO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 listesinde 41. sırada yer aldık. Ülkemize ve dünyamıza değer katmaya devam ederken, bu yolculukta bizimle birlikte olan tüm iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz. #GeleceğiBirlikteŞekillendiriyoruz #BİZBirlikteGüçlüyüz

We are ranked as the 41st Largest Industrial Company in Turkey by the Istanbul Chamber of Commerce (ISO) 2020 list. As we continue to creating value for our society and for the world, we thank all of our business partners and employees who have been with us in this journey. #CreatingTheFutureTogether #StrongerTogether

Assan Demir Sac San. A.Ş.

Assan Alüminyum olarak yenilenebilir enerji üretimimizle uluslararası tanınırlığa sahip I-REC sertifikasını aldık. Bu sayede “Geleceği tüketmeden üretiyoruz” mottomuz doğrultusunda, iş ortaklarımızla birlikte oluşturduğumuz, sürdürülebilir ekosistemde kapsam 2 emisyonlarımızın tamamını dengeliyoruz. #GeleceğiBirlikteŞekillendirelim

As Assan Alüminyum, we have received the internationally recognized I-REC certificate. We are fully offset our scope 2 emissions with this certificate, in the sustainable ecosystem we have created together with our business partners, in line with our motto of “Creating the Future Without Wasting It.” #CreatingTheFutureTogether

Assan Demir Sac San. A.Ş.

Ülkemizin aydınlık geleceği gençlerimiz ile Atatürk’ün izinde geleceğe umutla bakıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!
#BİZBirlikteGüçlüyüz #19Mayıs #AtatürküAnmaGençlikveSporBayramı

We look forward to the future with hope in the footsteps of Atatürk with our youth, who are the bright future of our country. Happy 19 May Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day! #StrongerTogether #19May #YouthandSportsDay

Manavgat yenilenebilir enerji üretim tesisimizde temiz enerji üreterek sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz. #GeleceğiBirlikteŞekillendirelim

We aim to create a sustainable future, through our clean energy production at our Manavgat renewable energy production facility. #CreatingTheFutureTogether

Assan Demir Sac San. A.Ş.
0
Çalışan Sayısı
0
Beyaz Yakalı
0
Mavi Yakalı
0
Şube

Firma Hakkında

.

Etiketler

İletişim Formu