0
Employees
0
White Collar
0
Blue Collar
0
Branch

About the Company

Lazer Markalama
lazer markalama sürecinin bir alt süreci olan lazer gravür işlemi, bir cismi, parçayı gravürlemek veya oymak için lazer kullanma pratiğidir. Öte yandan, lazer markalama, kimyasal / moleküler değişim, kömürleştirme, köpüklendirme, eritme, ablasyon ve daha fazlası nedeniyle renk değişimi de içeren bir nesnede iz bırakmaya yönelik daha geniş bir yöntem kategorisidir. Teknik olarak, mürekkep kullanımını içermez ve oymacılık amacıyla malzeme yüzeyine temas eden ve aşınan türde bir takım içermez. Dolayısıyla mürekkeplerin veya karbür bit takımlarının düzenli olarak değiştirilmesi gereken alternatif gravürleme veya markalama teknolojilerine göre büyük avantaj sağlar.

Plastik söz konusu olduğunda lazer markalama etkisi, özel olarak tasarlanmış 'lazer' malzemeleri üzerinde ve ayrıca bazı boya çeşitleri üzerinde daha belirgin olabilmekte,  lazer markalama sonrası kuvvetli kontrastlar oluşabilmektedir. Bunlar arasında lazere duyarlı polimerler ve yeni metal alaşımları bulunmaktadır.

Lazer markalama terimi ayrıca, lazer baskı, lazer print, lazer oyma, lazer engravür, lazer gravür, sıcak markalama, ışınla markalama ve lazerle kabartma dahil geniş bir yüzey işleme teknikleri yelpazesini kapsayan genel bir terim olarak da kullanılır. Lazer engravür, lazer kazıma, lazer oyma ve lazer markalama makineleri dolayısıyla genelde aynıdır. Bu yüzden bu terimler bazen uygulamada bilgisi veya tecrübesi olmayanlar tarafından karıştırılabilmektedir.

Lazer markalama makinelerinin üç ana türü vardır: En yaygın olanı, iş parçasının (yüzeyinin) sabit olduğu ve lazer optiğinin X ve Y yönlerinde hareket ettiği ve lazer ışınının vektör çizmeye X-Y galvo motorları ile yönlendirildiği lazer modelidir. Bu tür modellerde bazen lazer durağandır ve iş parçası hareket eder. Bazende iş parçası Y ekseninde, lazer X ekseninde hareket eder. İkinci bir tür lazer markalama makinası silindir şeklindeki parçalar üzerinde hem raster hemde vektör içerikleri markalayan lazer markalama türüdür. Üçüncü tür lazer markalama makinalarıda ise hem lazer hem de iş parçası sabit dururken bir galvo kafası içerisindeki galvo aynaları lazer ışınını iş parçası yüzeyinin üzerinde hareket ettirerek raster veya vektör modunda markalama gerçekleştirenlerdir.

Lazerin ('lazer' ve 'lazer ışını' terimleri bir birinin yerine kullanılabilmektedir) yüzeye temas ettiği nokta, lazer ışınının o yüzeyde tam anlamıyla odaklandığı nokta olmalıdır. Genellikle bu noktaya lazerin odak noktası denir. Bu nokta tipik olarak çok küçüktür, bazen mikron ölçülerindedir. Lazer ışını herhangi yüzeyden geçerken, yalnızca odak noktası mesafesinde olan alan önemli ölçüde etkilenir. Lazer tarafından oluşturulan enerji odak noktasındaki malzemenin yüzeyini değiştirir. Yüzeyi ısıtabilir ve sonrasında malzemeyi buharlaştırabilir, pülverize edebilir, eritebilir veya belki de malzemeyi kesebilir. 

Eğer yüzey malzemesi lazer kazıma, lazer markalama, lazer kaynak, lazer kesim vs sırasında duman, ağır metal tozları ve koku çıkarır. İş güvenliği açısından bu koku ve dumanın/tozların zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için hava emisyon ve filtreleme sistemleri kullanılması çok önem arzetmektedir. 

Lazer in son harfi olan "r" radyasyon un ilk harfidir. Mikro, nano ve piko boyutlarda yayılan lazer ışınlarından bedeni ve gözü korumak esas olup iş güvenliği açısından tüm dünyada önlem alınması gereken bir durum teşkil eder. Bu sebeple lazer markalama makinaları tamamiyle açık Sınıf-4 ve tamamiyle kapalı Sınıf-1 olarak 2 guruba ayrılır. Sınıf-4 bir lazeri kullanan operatör, kullanılan lazer markalama teknolojisine uygun lazer gözlüğü kullanmak zorunda olup, markalama operasyonu esnasında lazer markalama makinası etrafında başka hiç bir kimsenin bulunmamasını gerektirir. Sınıf-1 bir lazerde tamamiyle lazerin dış ortamla olan izolasyonu yapılmıştır. Sınıf-1 kabin kapıları operasyon esnasında açıldığında lazer markalama sürecini engeleyen bir otomasyona sahiptir. İş güvenliği açısından bir lazer markalama sisteminde sınıf-1 bir kabin ve atık gazı/ağırmetali/kokuyu toplayıp filtreleyen bir filrasyon sistemi olmalıdır.

Contact Form

Sponsor Reklam

Photos

Henüz resim yüklenmedi!

Sponsor Reklam

Gera Makina

Videos

Henüz video yüklenmedi!